Smluvní partnerství

Mezi naše smluvní partnery patří v současné době mnoho ostravských i mimoostravských firem, bytových družstev i soukromých majitelů.
Jestli máte i vy zájem být naším partnerem bez paušálního poplatku, získáte množství výhod.
Nejen platby na fakturu, ale i 10–20 % slevy, dle rozsahu prací.

Garantujeme Vám příjezd techniků do 1 - 1,5 hodiny od nahlášení havárie.
Pokud máte zájem stát se naším smluvním partnerem – kontaktujte nás.

 

Pro navázání spolupráce stačí zaslat objednávku se všemi fakturačními podklady:

e-mailem: info@stadlerinstal.cz, nebo telefonicky na: +420 602 282 282


Při navázání spolupráce budete mít stálou slevu u naší firmy. Veškeré práce, které v budoucnu objednáte, budete mít se slevou. Budete u nás v evidenci a tím budete mít nárok na slevu.

 

Způsoby odstraňování havarijních situací:

Nahlášené havárie v oblasti instalatérské, topenářské a plynové budou naším dispečinkem řešeny a poté odstraňovány následovně:

  • havárie s nutností okamžitého zásahu nutného k zabránění vzniku škod na majetku objednatele s příjezdem na místo havarijní situace do 60 minut od nahlášení na dispečink zhotovitele a okamžitým následným odstraněním havarijní situace,
  • ostatní běžné havárie, kde nehrozí poškození majetku objednatele budou zajištěny v průběhu téhož dne, kdy byly nahlášeny na náš dispečink,
  • v případě havárie většího rozsahu naši pracovníci neprodleně zabezpečí havarijní situaci tak, aby nevznikly škody na majetku objednatele (opět s příjezdem do 60 minut od nahlášení na náš dispečink) a okamžitě vyrozumí prostřednictvím dispečera objednatele o objemovém a případně finančním rozsahu, nutného k celkovému odstranění této havárie. V případě souhlasu objednatele provedou odstranění takovýchto havarijních situací v průběhu následujících pracovních dní,
  • v případě, že se bude jednat o práce spojené pouze s běžnou údržbou domovního fondu (například výměny baterií a zařizovacích předmětů), kde není riziko případného vzniku škod na majetku objednatele budou tyto práce provedeny v termínu sjednaném tak, aby vyhovoval oběma zúčastněným stranám.

www.stadlerinstal.cz

Kontaktujte nás

Martin Kašpar - STADLER INSTAL

Provozovna:

Provozní 5492/3

722 00 Ostrava - Třebovice

mail: info@stadlerinstal.cz

tel: +420 602 282 282

IČO: 74075659

DIČ: CZ6811081002

Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (ČOI), internetová adresa subjektu: www.coi.cz

Sdílejte s námi

Vodo-topo-plyn Ostrava a okolí. Jsme tady pro vás